Documentalist – Arnhem – 40 uur

Sales Support Officer – Almere – 32 – 38 uur
juni 27, 2018
Management – Assistent – Almere – 40 uur
juli 23, 2018

Documentalist
Arnhem
40 uur

De eerste grensoverschrijdende elektriciteitstransporteur van Europa. Met 22.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen en 41 miljoen eindgebruikers in Nederland en Duitsland behoren we tot de top 5 elektriciteitstransporteurs van Europa. Onze focus is gericht op de ontwikkeling van een Noordwest-Europese energiemarkt, op de integratie van duurzame energie en onze safety performance. Safety is een belangrijke kernwaarde. We leggen de lat hoog, voor zowel medewerkers als onze contractors. Taking power further.

Wie ben jij en wat neem je mee?

• Je beschikt minimaal over MBO+ werk- en denkniveau aangevuld met relevante werkervaring.
• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, en daarnaast ben je resultaatgericht en kan je goed samenwerken;
• Je durft je collega’s aan te spreken op te behalen verbeteringen. Je gaat het gesprek hierover actief aan.
• Je werkt zorgvuldig en nauwgezet;
• Je hebt ervaring met het werken in projecten;
• Je hebt affiniteit met een technische omgeving en begrippen;
• Je hebt kennis van en ervaring met geautomatiseerde systemen en applicaties;
• Ervaring met IFS, Documentum, Sharepoint en/of Meridian is een pré.

Je functie

De Performance Unit (PU) Large Projects Nederland (LPN) richt zich op de voorbereiding, aanbesteding, realisatie en overdracht aan de beheerorganisatie van vier grote clusters van projecten: Randstad 380 kV, ZuidWest 380 kV, NoordWest 380 kV en DoetinchemWesel 380 kV. De performance unit krijgt de opdrachten hiervoor van Asset Management en zorgt voor adequate rapportages over voortgang en knelpunten. In overleg met de stakeholders (waaronder het Ministerie van Economische Zaken) verzorgt de Performance Unit met dedicated teams haar taken binnen tijd, geld, scope, kwaliteit, informatie en organisatie.

Ieder cluster is verantwoordelijk voor de professionele voorbereiding, aanbesteding en realisatie van nieuwe hoogspanningsverbindingen. Daarbij wordt het cluster afgerekend op de totstandkoming van alle voor de nieuwe verbindingen noodzakelijke maatregelen, zoals aanpassingen van stations en het bestaande net, maar ook alle benodigde onderzoeken, vergunningen en overeenkomsten. Het cluster zorgt voor adequate rapportages over voortgang en knelpunten en verzorgt haar taken binnen de vastgestelde projectkaders in termen van tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie.

• De SPO Document Management monitort de documentenstroom en metadatering gegenereerd door elk project. Daarnaast ondersteun je in deze rol de uitwisseling van bestanden met Opdrachtnemers.
• De SPO Document Management is in principe inzetbaar in alle projecten en is gespecialiseerd in het controle voeren over de metadatering en de juiste locatie van documentatie en het najagen van review documenten. Tevens draagt de SPO Document Management bij aan het continue verbeterproces.
• Je bent de ambassadeur voor Document Management binnen het cluster waar je werkt.
• Je bent key user van het document management systeem. Je signaleert daarbij systeem verbeteringen en overlegt met de Lead SPO Document Management en functioneel beheerder om verbeteringen te implementeren
• Je bent verantwoordelijk voor het juist gedocumenteerd krijgen van project gerelateerde documenten, maar toetst niet op inhoud.
• Je zorgt voor het conform Document Management standaarden opslaan van bestanden
• Je levert een bijdrage aan de voorbereiding en het verwerken van documentatie voor de overdracht naar beheer
• Je controleert steekproefsgewijs de in- en uitgaande documenten op formele aspecten
• Je stuurt het complete review proces zowel intern als extern
• Je rapporteert op verloopdata
• Je monitort en rapporteert compliancy van ON met betrekking tot Document Management
• Je fungeert als dagelijks aanspreekpunt voor het cluster
• Waar nodig ondersteun je het voorbereiden en verwerken van (bulk)documentatie
• Stemt proactief af met ON en interne collega’s indien nodig
• Je vervangt je collega’s bij afwezigheid

Reageren of meer informatie?

Neem contact met ons op via recruitment@bp-personeel.nl of via 026-7999099.
Je kunt reageren tot 2 juni 2018